Potřebujete uklidit, vyžehlit či nakoupit?

Vaše Pokojská nabízí služby přesně podle Vašich představ! Uklidíme jednou pro vždy, zajdeme se psem, nakoupíme či pohlídáme dům!

Používáním webu VasePokojska.cz souhlasíte s následujícími Smluvními podmínkami a jste povinni je dodržovat. Přečtěte si proto prosím pozorně všechna následující ustanovení. Uživatel používáním webu VasePokojska.cz potvrzuje, že si podmínky důkladně přečetl a souhlasí s jeijch dodržováním.

Používáním vzniká smluvní vztah mezi zletilým a svéprávným uživatelem služeb VasePokojska.cz – dále jako “Uživatel” a provozovatelem VasePokojska.cz – TUKI.cz s.r.o. se sídlem Jičínská 226/17, Praha 3, 130 00, IČ 04581873 dále jako “Provozovatel”.

Provozovatel je vlastníkem a provozovatelem internetového portálu www.VasePokojska.cz, jehož prostřednictvím jeho uživatelé mohou rezervovat úklidové služby a jiné služby pro domácnost či firmu a nakupovat zboží s touto činností spojené..

Provozovatel je oprávněn bez oznámení změnit jakékoliv podmínky, měnit dostupnost funkcí, služeb nebo obsahů zveřejněných na webovém portálu Provozovatele, popř. Služby nebo jejich část zcela zrušit.

DEFINICE POJMŮ

Provozovatel – TUKI.cz s.r.o. se sídlem Jičínská 226/17, Praha 3, 130 00, IČ 04581873

Služba – zajištění či zprostředkování úklidových a dalších služeb pro domácnost či firmu, nákup zboží nabízeného v eshopu či partnerskými dodavateli

Uživatel – zletilý a svéprávný uživatel služeb webového portálu www.VasePokojska.cz

Zákazník – registrovaný uživatel portálu, který zakoupil zboží či službu nabízenou na VasePokojska.cz

REGISTRACE UŽIVATELE

K registraci jsou oprávněni uživatelé starší 18 let, kteří jsou plně svéprávní. Uživatel uvede své jméno, příjmení a popř. kontaktní adresu Uživatel je zodpovědný za pravdivost a správnost těchto údajů.

Přihlášení uživatele probíhá pomocí loginu (e-mailu uživatele) a hesla, které si sám zvolí, popř. pomocí přihlášení přes sociální sítě. Uživatel prohlašuje, že své heslo neprozradí třetí osobě a v případě zneužití hesla je povinen to neprodleně oznámit Provozovateli na e-mailu info@vasepokojska.cz. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití hesla.

Provozovatel je oprávněn zamezit registraci nebo zrušit účet uživatele, který jedná v rozporu se Smluvními podmínkami.

SLUŽBY VAŠEPOKOJSKÁ.CZ

VašePokojská poskytuje úklidové služby a služby pro domácnost či firmu, např. malování, stěhování, venčení psa, vaření či čištění výloh. K realizaci služeb využívá zaměstnanců i třetích osob. V případě zprostředkování služby bude zákazník informován o využití třetí osoby, v takovémto případě vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a třetí osobou.

Provozovatel má sjednáno pojištění odpovědnosti v případě způsobení újmy zákazníkovi. Pokud dojde k poškození majetku, je zákazník povinen vše neprodleně oznámit Provozovateli a v případě finanční újmy volat policii.

OBJEDNÁNÍ ÚKLIDU

Objednání úklidu může proběhnout přes online formulář, popř. přes rezervační systém. Uživatel si zvolí požadovaný čas a den úklidu, doplní případné přání navíc a úklid zakoupí, příp. rezervuje. Uživatel může úklid změnit či zrušit nejpozději 24 hodin před začátkem úklidu.

Smlouva o úklidu vzniká v okamžiku, kdy zaměstnanec či třetí osoba začne poskytovat své služby. Smlouva tak vzniká buď mezi TUKI.cz a Vámi nebo mezi třetí osobou a Vámi.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

VašePokojská nabízí zboží potřebné k úklidu a doplňky do domácnosti. Veškeré naše zboží naleznete v sekci Nakupovat a je možné si jej nechat doručit kurýrem po Praze či v termínu úklidu přímo Vaší pokojskou. Cena dopravy bude spočítána při nákupu přímo v košíku.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

VašePokojská či pověřená osoba dorazí v dohodnutý termín na dohodnuté místo a zahájí poskytování Úklidové služby. Pokud nebude Vaší Pokojské či pověřené osobě povolen vstup na dohodnuté místo, ponechá si Pokojská či pověřená osoba cenu úklidu bez nároku na náhradu. Stejný postup platí, pokud se přes kontaktování běžnými způsoby nepodaří zaměstnanci či třetí osobě dostat na domluvené místo do 30 minut od zahájení úklidu z důvodu uzamčení či jiného důvodu nedostupnosti smluveného místa.

Předání klíčů od uklízených prostor je možné až po předchozím informování portálu VašePokojská.cz a po podepsání předávacího protokolu, který dodá VašePokojská.cz. Předání klíčů je možné až po třech úklidech. Pokud zákazník předá klíče bez souhlasu VašePokojská.cz, zaniká mu právo na plnění z pojištění odpovědnosti.

Zaměstnance i pověřená osoba je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích vztahujících se k zákazníkovi, jako jsou informace o majetku, domácnosti a dalších soukromých věcech. Výjimkou z této mlčenlivosti je případ, kdy je sdělení informací vyžadováno zákonem.

CENA SLUŽBY

Cena služby je uvedena na hlavní stránce VasePokojska.cz, popř. je kalkulována v průběhu objednávky. Cena se může měnit dle vytíženosti v daný den. Provozovatel si vyhrazuje právo cenu služby kdykoliv změnit.

Cena objednávky se hradí dopředu, v případě pravidelného úklidu se strhne z již použité karty 24 hodin před úklidem. V případě, že zákazník včas zruší úklid, bude mu celý obnos vrácen na kartu, ze které byla částka zaplacena.

ZRUŠENÍ ÚKLIDU

Zrušení úklidu je možné nejpozději 24 hodin před úklidem přes zákaznický účet uživatele. V případě zrušení úklidu zašleme peníze zpět na platební kartu, ze které byly strženy.

PLATBY PŘES PORTÁL VasePokojska.CZ

VasePokojska.cz využívá k platbám platební bránu ČSOB, která zajišťuje bezpečnou platbu kartou a služby elektronické peněženky PayPal. Veškeré vybrané finance jsou shromažďovány na speciálním účtu u ČSOB banky, popř. u PayPal. Provozovatel ani ČSOB není oprávněn nakládat s financemi do té doby, než dojde k zaplacení služby.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel svým používáním webu VasePokojska.cz výslovně souhlasí se zpracováním jím sdělených osobních údajů VasePokojska.cz jako správcem a to za účelem plnění povinností TUKI.cz z tohoto smluvního vztahu, dále k marketingovým účelům a k nabízení obchodu nebo služeb dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uživatel rovněž souhlasí s tím, aby VasePokojska.cz tyto osobní údaje předal jinému správci, avšak pouze za účelem nabízení obchodu a služeb. Obchodní nabídky a sdělení mohou být portálem VasePokojska.cz zasílány uživateli rovněž elektronicky. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uživatel uděluje na dobu neurčitou. Uživatel rovněž potvrzuje, že jím sdělené osobní údaje jsou úplné, pravdivé a přesné.

Uživatel má právo udělený souhlas v jakémkoli rozsahu kdykoli a jakoukoli formou odvolat a požadovat výmaz všech sdělených osobních údajů.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Uživatel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření smlouvy (od potvrzení těchto smluvních podmínek).

COPYRIGHT

Veškerý obsah publikovaný na webových stránkách VasePokojska.cz je chráněn autorským právem a nesmí být kopírován ani jinak využíván bez předchozího souhlasu držitele autorských práv.